The Taxonomicon
Home
Site map | Contact
Under construction
Person: F. Zhang
  • Details

F. Zhang (Fucheng)

Articles

Xu, X., Zhou, Z., Wang, X., Kuang, X., Zhang, F. & Du, X., 2003. Four-winged dinosaurs from China. Nature 421 (6921), 23 Jan 2003: 335-340.
Zhou, Z. & Zhang, F., 2006. Mesozoic birds of China - A synoptic review. Vert. PalAsiat. 44 (1): 74-98.
Zhang, F., Zhou, Z., Xu, X., Wang, X. & Sullivan, C., 2008. A bizarre Jurassic maniraptoran from China with elongate ribbon-like feathers. Nature 455, 23 Oct 2008: 1105-1108.
©2004-2024 Universal Taxonomic Services
Last updated: 1 Feb 2024