The Taxonomicon
Home
Site map | Contact
Under construction
Monotypic taxon: Genus †Longipteryx Zhang, Zhou, Hou & Gu, 2001 (bird)
 Entity: 

Authorship

SN2000 author citation F. Zhang et al., 2001
Original name Fucheng Zhang, Zhonghe Zhou, Lianhai Hou & Gang Gu, 2001.

Types

Type ofLongipterygidae (Family) Zhang, Zhou, Hou & Gu, 2001 Ref: M. Wang et al., 2014: fig. 10. [inferred]
Type ofLongipterygiformes (Order) Zhang, Zhou, Hou & Gu, 2001
Type, by monotypyLongipteryx chaoyangensis F. Zhang et al., 2001
©2004-2024 Universal Taxonomic Services
Last updated: 1 Feb 2024